Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)

-
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

De commissie gaat akkoord met de conceptbrief aan de Raad van State met het verzoek om voorlichting en stelt voor deze ter vaststelling naar de plenaire agenda door te geleiden. Verder stelt de commissie het voorlopig verslag ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren