Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 27 november 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer