Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiƫn (FIN) van 27 november 2018
1.
Verslag Tweede Kamerrapporteurs MFK

Tweede Kamerrapporteurs over het MFK, Mulder (VVD) en Leijten (SP), doen mondeling verslag van hun eindrapport.
De commissies besluiten naar aanleiding van de verslag van de rapporteurs een bedankbrief te richten aan de Tweede Kamer.

2.
Nadere kabinetsappreciatie voorstellen Eigen Middelen Besluit

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot na verslag van het betreffende VAO hierover in de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman