Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)

-
35004

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 december 2018.
In verband met een mogelijk plenair debat over dit wetsvoorstel op 18 december 2018, besluit zij het voorlopig verslag versneld vast te stellen. Het ministerie zal worden verzocht de memorie van antwoord op korte termijn toe te sturen, zodat de commissie de nadere procedure kan bespreken in de commissievergadering van 11 december 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer