Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

-
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren