Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 november 2018
1.
34858

Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 januari 2019.

2.
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie besluit op 4 december 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

Brief van de minister van VWS van 22 november 2018 (32402 / 33841, Y)

De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 4 december 2018.

4.
T02290 - Facultatief protocol

Brief van de minister van VWS van 19 november 2018 in reactie op de brief van 5 oktober 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 24170, D)

De leden Ganzevoort (GroenLinks) en Don (SP) zullen inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief op basis van deze inbreng, zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer