Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

Brief van de minister van VWS van 22 november 2018 (32402 / 33841, Y)

De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 4 december 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer