Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 4 december 2018
1.
34.506 EK, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHO inzake de stand van zaken evaluaties NCP en IMVO-beleid in het kader van de behandeling initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid; Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie stelt voor om de plenaire behandeling voort te zetten op een nader te bepalen datum in april 2019 (voor het meireces).

De commissie besluit om bovenstaande te melden in een brief aan de regering en aan de initiatiefnemer, met daarbij de aansporing richting de minister om de evaluaties van het Nederlands Nationaal Contact Punt van de OESO (NCP) en van het IMVO-beleid door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen, zodat de Kamer de evaluaties bij de voortzetting van de plenaire behandeling kan betrekken. De commissie spreekt hierbij nadrukkelijk uit dat de plenaire behandeling hoe dan ook zal worden voortgezet op de bepaalde datum, ook indien de genoemde evaluaties nog niet zijn ontvangen.

De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
JOIN(2018)28 - Elementen voor een EU-strategie inzake India

De commissie besluit om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens te besluiten over behandeling van dit voorstel.

3.
21.501-02, Z

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018 (E170029)

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De leden Schaap (VVD, ondervoorzitter commissie BDO), Van Kappen (VVD), Stienen (D66, onder voorbehoud) en Overbeek (SP) melden zich aan voor het gesprek met de President van Kaapverdiƫ op dinsdag 11 december 2018.

5.
Rondvraag


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk