Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 december 2018
1.
35016

Mogelijke toewijzing extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 11 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

2.
34683

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquĂȘte 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 11 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

3.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2018 inzake aanbieding evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw (34453, K) aan te houden totdat de uitkomsten van het debat in de Tweede Kamer over het bouwtoezicht bekend zijn.

4.
Rondvraag

De griffier meldt dat de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 34960 B, die uiterlijk op 4 december 2018, 17:00 uur, binnen had moeten zijn, pas later deze week naar de Kamer wordt gestuurd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman