Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2018 inzake aanbieding evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw (34453, K) aan te houden totdat de uitkomsten van het debat in de Tweede Kamer over het bouwtoezicht bekend zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman