Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 december 2018
1.
35004

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Aardema).

2.
Wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van regels met betrekking tot het Groningenveld

Brief van de minister van EZK van 3 december 2018 naar aanleiding van brief van 28 november 2018 (verslag schriftelijk overleg inzake voorlegging ministeriƫle regeling (34957, N)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 3 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

De commissie besluit deze commissiemededeling opnieuw te agenderen zodra het BNC-fiche beschikbaar is.

4.
Aanpak mestfraude

Brief van de minister van LNV van 3 december 2018 in reactie op brief van 16 november 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33037, P)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 3 december 2018 te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van 4 december 2018, waarin onder andere gesproken zal worden over mestproblematiek.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer