Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)

-
35004

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Aardema).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer