Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 9 november jl. (34.775, AP) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie toezegging T02508 als openstaand te handhaven en de herhaalde toezegging van de minister van Financiën inzake de arbeidsproductiviteit, zoals gedaan tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2018, nieuw te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren