Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Toezegging T02581 - Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede

Brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2018 inzake tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede (35000 XV / 35000 IV, A)

De commissie neemt de brief van 21 november 2018 (35000 XV / 35000 IV, A) voor kennisgeving aan en besluit dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op de verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

-
34352, A

Brief van de staatssecretaris van SZW van 20 november 2018 inzake contouren vereenvoudiging Wet banenafspraak

De commissie neemt de brief (34352, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren