Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)

-
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

De commissie houdt de bespreking van brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de tweede nota van wijziging (34934, E), in afwachting van de memorie van antwoord, aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren