Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 december 2018
1.
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Don), mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks.

2.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

Brief van de minister van VWS van 22 november 2018 (32402 / 33841, Y)

De commissie neemt de brief (32402 / 33841, Y) voor kennisgeving aan.

3.
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 11 december 2018, in afwachting van de Overall rapportage sociaal domein 2017.

4.
Voorhang Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiƫnist

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 28 november 2018 in reactie op brief van 28 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 32620, F)

De commissie neemt de brief (32620, F) voor kennisgeving aan.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders
(34 767) en Aanpassingswet Wet toetreding
zorgaanbieders (34 768).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer