Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Don), mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer