Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018
1.
Begrotingsstaten 2019

Ten aanzien van de:

- Begrotingsstaat Koning 2019 (35.000 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (35.000 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2019 (35.000 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35.000 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (35.000 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C)

brengt de commissie blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34882

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 18 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

3.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 15 januari 2019.

4.
Ambassadeursconferentie: uitnodiging en thema's

De leden Sini (PvdA) en Lintmeijer (GroenLinks) melden zich aan voor de Ambassadeursconferentie.

5.
Mededelingen en informatie

Ten aanzien van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) besluit de commissie dat zij eerst over alle relevante stukken - behandeling Tweede Kamer, inclusief stemming over moties, en bestuursakkoord met de VNG - wil beschikken alvorens zij een beslissing neemt over verdere behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman