Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Mededelingen en informatie

Ten aanzien van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) besluit de commissie dat zij eerst over alle relevante stukken - behandeling Tweede Kamer, inclusief stemming over moties, en bestuursakkoord met de VNG - wil beschikken alvorens zij een beslissing neemt over verdere behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman