Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)

-
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 15 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman