Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)

-
35004

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 18 december 2018 een plenair debat over dit wetsvoorstel te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer