Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 december 2018
1.
34182

Evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34914

Implementatie Vierde spoorwegpakket

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 18 december 2018. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen (d.w.z. uiterlijk vrijdag 11 januari 2019), stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 januari 2019.

3.
35000 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4.
35000 A

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

5.
35000 J

Begrotingsstaat Deltafonds 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

6.
Notitie inzake extra ondersteuning bij behandeling stelselherziening omgevingsrecht

De commissie bespreekt de conceptnotitie en besluit deze, na een enkele toevoeging, aan de Voorzitter van de Eerste Kamer voor te leggen.

De commissie verzoekt de staf, naar aanleiding van de uitstelbrief van de minister van BZK van 10 december 2018 inzake de behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet (in reactie op de uitgaande brief van de Eerste Kamer d.d. 8 november 2018), het ministerie van BZK ambtelijk te verzoeken de inhoudelijke reactie op de brief van 8 november 2018 uiterlijk 11 januari 2019 de Kamer te doen toekomen.

Voorts geeft de commissie aan dat zij het wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) wenst te ontvangen wanneer de Invoeringswet Omgevingswet (34986) in behandeling wordt genomen in de Eerste Kamer.

7.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de uitnodiging. Kamerleden die deel willen nemen aan de conferentie kunnen zich opgeven bij de griffie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer