Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)

-
34914

Implementatie Vierde spoorwegpakket

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 18 december 2018. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen (d.w.z. uiterlijk vrijdag 11 januari 2019), stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer