Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren