Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 december 2018
1.
34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 18 december 2018. De staf wordt verzocht na te gaan:

- of de Autoriteit Persoonsgegevens al geadviseerd heeft in dit wetgevingstraject;
- op welke wijze de Kamer de Autoriteit Persoonsgegevens eventueel om advies kan vragen.

2.
35000 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 6 december 2018 inzake beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen aan te houden tot 18 december 2018. Desgewenst kan in die vergadering direct inbreng worden geleverd.

4.
Ambassadeursconferentie: uitnodiging en thema's

De leden Schnabel (D66), Rinnooy Kan (D66), Van Kesteren (PVV) en Ganzevoort (GroenLinks) melden zich aan voor de Ambassadeursconferentie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman