Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

- 34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 18 december 2018. De staf wordt verzocht na te gaan:

- of de Autoriteit Persoonsgegevens al geadviseerd heeft in dit wetgevingstraject;
- op welke wijze de Kamer de Autoriteit Persoonsgegevens eventueel om advies kan vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman