Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)

-
34934,F

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

Inbreng voor het verslag wordt, uiterlijk woensdag 12 december 2018, geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 18 december 2018 plenair als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren