Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 december 2018
1.
35000 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De commissie besluit op 22 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) en daarbij ook de brief van de minister van BZK met de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) te betrekken.

3.
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 inzake aanbieding van de derde Overall rapportage sociaal domein ( 34477, A)

De commissie besluit op 22 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK met de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) en daarbij ook de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) te betrekken.
Toezegging T01932 wordt met de brief van 6 december jl. (3447, A) aangemerkt als voldaan.

4.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) geeft te kennen deel te willen nemen aan de jaarlijkse Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie J&V heeft verzocht om een wetgevingsfiche over het voorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen
(34997).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer