Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 inzake aanbieding van de derde Overall rapportage sociaal domein ( 34477, A)

De commissie besluit op 22 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK met de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) en daarbij ook de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) te betrekken.
Toezegging T01932 wordt met de brief van 6 december jl. (3447, A) aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer