Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
Mededelingen en informatie

De commissie J&V heeft verzocht om een wetgevingsfiche over het voorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen
(34997).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer