Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Duur scheefwonen (34.373) (T02280)

-
Toezegging T02280

Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Conjunctuur woningmarkt (34.652)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2018 inzake Staat van de Woningmarkt 2018 wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Fiers) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman