Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

-
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 5 februari 2019 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman