Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 december 2018
1.
Schriftelijke voorbereiding mondeling overleg Belastingdienst 29 januari 2019

De leden van de fracties VVD (van de Ven), CDA (van Rij), D66 (Backer), GroenLinks (Binnema) en Ester (ChristenUnie) leveren inbreng voor het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën ter voorbereiding op het mondeling overleg over de Belastingdienst op 29 januari 2019. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
T01865

Toezegging Evaluatie Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën inzake de evaluatie van de Wet houdbare overheidsfinanciën. De staf zal hiertoe een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen. Toezegging T01865 blijft in afwachting hiervan gehandhaafd als openstaand.

3.
Mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus

De commissie besluit in te gaan op het verzoek van de directeur van het PBL, de heer Mommaas, om met hem in gesprek te gaan over de wijze waarop de planbureaus hebben getracht de institutionele inbedding van hun adviezen en publicaties te verbeteren, teneinde bij te dragen aan het parlementaire debat. De commissie besluit ook de andere planbureaus (CBS, CPB en SCP) hierbij te betrekken en deze uit te nodigen voor een gesprek in februari 2019.

4.
21.501-07, Z

verslag van de Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 december 2018 (zie ook dossiers dossiers E180002, E180003, E180006, E170014 en E15003)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van het verslag van de Eurogroep en Ecofingroep van 3 en 4 december 2018. De leden van de fractie van de SP (Reuten) leveren hiervoor inbreng. De conceptbrief zal nog voor het Kerstreces per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst bij de vragen van de leden van de SP-fractie kunnen aansluiten.

5.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Er melden zich geen nieuwe leden aan voor deelname aan de Ambassadeursconferentie op 31 januari 2019; enkele leden geven aan zich tijdens de vergaderingen van 11 december jl. al in andere commissies te hebben aangemeld voor deelname. Het onderwerp Brexit wordt door enkele leden genoemd als mogelijk gespreksthema.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren