Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 december 2018
1. Behandeltraject Europees Semester 2019

De commissies besluiten de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen voor een mondeling overleg op 23 april 2019 over de in te dienen Stabiliteits- en Hervormingsprogramma's . De commissies hebben in dit stadium geen behoefte aan een schriftelijke voorbereiding hiervan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren