Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 december 2018
1.
E180028

Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

De leden van de SP-fractie (Wezel) stellen schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissies worden voorgelegd.


NB: Het lid Wezel heeft afgezien van het leveren van inbreng.

2.
32 317, JM

Verslag nader schriftelijk overleg d.d. 29 november 2018 over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda

De leden van de PVV-fractie (Van Hattem) stellen heden schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissies worden voorgelegd.

3.
32317, JJ en 32317, JL

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake het verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 te Luxemburg; Brief inzake de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de D66-fractie (Vink). De conceptbrief zal per e-mail aan de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren