Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)

-
34914

Implementatie Vierde spoorwegpakket

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van der Sluijs) en ChristenUnie (Kuiper).

De commissie besluit de deadline voor het aanleveren van op- en aanmerkingen door haar leden bij de proef, te zetten op vrijdag 21 december 2018 om 12.00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer