Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 december 2018
1.
34231

Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 januari 2019.

2.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 5 februari 2019, gezamenlijk met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471).

3.
34471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 5 februari 2019, gezamenlijk met het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33996).

4.
34372, L

Verslag van een schriftelijk overleg over besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief met nadere vragen vast en besluit deze aldus te verzenden.

5.
Voorbespreking derde termijn beleidsdebat over de 'Staat van de rechtsstaat'

De commissie stelt voor de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die geagendeerd staat voor 12 februari 2019, te verplaatsen naar 19 februari 2019, mits de bewindslieden dan beschikbaar zijn. Daarbij verzoekt de commissie de Kamer in te stemmen met de verlenging van de aanhouding van de motie-Ruers (34775 VI, U) en de motie-Duthler (34775 VI, V) tot en met 5 maart 2019.

De commissie besluit voorts een korte brief te sturen in reactie op de brief van de minister van J&V, d.d. 18 december 2018, over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.

Daarnaast heeft de commissie een eerste inventarisatie gemaakt van de accenten die de verschillende fracties wensen te leggen tijdens de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat. Op 15 januari 2019 zal de inventarisatie opnieuw geagendeerd worden.

6.
T02051, T02355 en T02604

Toezeggingen inzake ratificatie van drie facultatieve protocollen

Het lid Strik (GroenLinks) heeft aangegeven een aanvulling op de geagendeerde conceptbrief aan te leveren. De brief zal nog vóór de kerst verzonden worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren