Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
Voorbespreking derde termijn beleidsdebat over de 'Staat van de rechtsstaat'

De commissie stelt voor de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die geagendeerd staat voor 12 februari 2019, te verplaatsen naar 19 februari 2019, mits de bewindslieden dan beschikbaar zijn. Daarbij verzoekt de commissie de Kamer in te stemmen met de verlenging van de aanhouding van de motie-Ruers (34775 VI, U) en de motie-Duthler (34775 VI, V) tot en met 5 maart 2019.

De commissie besluit voorts een korte brief te sturen in reactie op de brief van de minister van J&V, d.d. 18 december 2018, over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.

Daarnaast heeft de commissie een eerste inventarisatie gemaakt van de accenten die de verschillende fracties wensen te leggen tijdens de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat. Op 15 januari 2019 zal de inventarisatie opnieuw geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren