Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

- 34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 19 februari 2019 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman