Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 december 2018
1.
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 11 december 2018 in reactie op brief van 28 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 25424 / 31996 / 32399, J)

De commissie neemt de brief van 11 december 2018 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

2.
33168

Brief van de minister van VWS van 14 december 2018 naar aanleiding van vervolgbrief van 21 november 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33168, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt in de loop van deze week geleverd door de SP-fractie (Reuten). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer