Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Brief van de minister van VWS van 14 december 2018 naar aanleiding van vervolgbrief van 21 november 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33168, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt in de loop van deze week geleverd door de SP-fractie (Reuten). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer