Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 januari 2019
1.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en PvdA (Fiers).

2.
34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 22 januari 2019.

3.
33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33328 aan te blijven houden totdat wetsvoorstel 35112 - de novelle - door de Tweede Kamer is aanvaard. De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 inzake het wetsvoorstel worden voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman