Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328)

-
33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33328 aan te blijven houden totdat wetsvoorstel 35112 - de novelle - door de Tweede Kamer is aanvaard. De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 inzake het wetsvoorstel worden voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman