Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie beschouwt toezegging T02508 inzake het rapporteren over arbeidsproductiviteit als voldaan en neemt nota van de nieuwe toezegging om voortaan jaarlijks te rapporteren over de productiviteit in de Miljoenennota's.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren