Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000) (T02633)

-
T02633

Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

De commissie besluit toezegging T02633 als voldaan aan te merken en in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector. De leden van de fractie van D66 (Prast) zijn voornemens op 22 januari 2019 hiervoor inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren