Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Aanbieding werkprogramma 2019-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Brief van de minister van IenW van 19 december 2018 (33411, C)

De commissie besluit de brief van de minister van IenW van 19 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer