Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.915)

- T02651

Toezegging Brief over civielrechtelijke aansprakelijkheid naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02651 als voldaan te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren