Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 januari 2019
1.
35095 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34655, A - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

De commissie besluit op 5 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de SP-fractie (Don) wordt nagegaan hoe de Tweede Kamer de brief behandelt inzake de voortgang in de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren