Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de SP-fractie (Don) wordt nagegaan hoe de Tweede Kamer de brief behandelt inzake de voortgang in de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren