Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 januari 2019
1.
34857

Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34858

Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Martens), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren), SP (Don, volgt), PvdA (Fiers), GroenLinks (Ganzevoort), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

3.
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4.
Toezegging T02375 - Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg

Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 20 december 2018 met tweede voortgangsrapportage Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (27529, H)

De commissie neemt de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan; toezegging T02375 blijft in afwachting van de volgende voortgangsrapportage als deels voldaan geregistreerd staan (status wordt 1 januari 2020). De commissie besluit schriftelijk te reageren op het voorstel van de minister voor een gedachtewisseling over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Een conceptbrief zal aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02589, T02590, T02595, T02597

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met nieuwe versie communicatieplan actief donorregistratiesysteem (33506, Y)

De commissie bespreekt de brief van 21 december 2018 (33506, Y) en besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De commissie besluit toezegging T02589, in afwachting van de in de brief van 20 september 2018 (33506, X) aangekondigde (aanpak van) de evaluatie, aan te merken als deels voldaan (deadline wordt 1 januari 2020). De status van T02590 blijft, in afwachting van de in de brief van 20 september aangekondigde wetswijziging waarmee de voorhangprocedure geregeld wordt, deels voldaan (status wordt 1 juli 2019). Toezeggingen T02595 en T02597 blijven, in afwachting van nadere informatie, als openstaand geregistreerd staan (met als deadline 1 juli 2019).

6.
Kabinetsstandpunt derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Brief van de minister van VWS van 8 januari 2019 (29963, B)

De commissie neemt de brief van 8 januari 2019 voor kennisgeving aan.

7.
Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

Brief van de staatssecretaris van VWS 19 december 2018 (25424, K)

De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

8.
Stand van zaken staatssteuntoetsing

Brief van de minister van VWS van 21 december 2018 (29214, A)

De commissie neemt de brief van 21 december 2018 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer